NHÂN VIÊN GIÁM SÁT KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
25/07/2015
Số lượng: 02 Chịu sự phân công của Chỉ huy trưởng công trình Khảo sát công trình (tiến độ, các thông số kỹ thuật) trước khi yêu cầu SX và giao hàng Giám sát nhà thầu phụ (kỹ thuật...
CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH - Tháng 8
25/07/2015
Số lượng: 01 Cùng với kỹ thuật thiết kế hoàn thiện bản vẽ triển khai thi công Đại diện công ty làm việc với các bộ đại diện cho chủ đầu tư, nhà thầu chính: TVGS, ban QLDA... Quản lý và giám...
PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLTC PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG CỬA NHÔM, VÁCH KÍNH - Tháng 8
25/07/2015
Số lượng: 01 Kiểm tra và đánh giá lại các giải pháp kỹ thuật đã được bộ phận thiết kế thực hiện Giám sát và hỗ trợ các ban chỉ huy công trường trong suốt quá trình thi...
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ - KỸ THUẬT CỬA NHỰA, CỬA NHÔM, VÁCH KÍNH - Tháng 8
25/07/2015
Số lương: 01 Lựa chọn giải pháp kỹ thuật, hệ vật liệu thích hợp cho các công trình Thiết kế và triển khai bản vẽ thi công, hoàn công Tư vấn giải pháp kỹ thuật cho khách hàng, cho NV bán...
Thiết kế web bởi Web123.vn